Tarihi filmler, geçmiş dönemlere ait insanoğlunun varoluşundan ta ki günümüze değin süregelen zaman diliminde meydana gelmiş ya da gelmesi muhtemel olayları kurgusal bir düzlem üzerinde sinema öğelerini kullanarak yapılan uzun ya da kısa metrajlı filimlerdir.
Bu olaylar belli bir bölgeye ait olabileceği gibi bütün insanlığı etkisi altına almış olayları da kapsayabilir. Tarihi filmler yaşanmış ve tarihin sayfalarında kalmış olayları günümüz insanının önüne, düşünce dünyasına getirip kendisi ve geçmişi ile bir bağ kurması sağlaması bakımından önemlidir. Bazen de tarihte yaşanmamış bir olayı da gene tarihsel öğeleri kullanıp sinema perdesine yansıtarakta oluşturulabilinir tarihi filmler.