Politik film, din devlet siyaset gibi ülke ve bireyler arasında oluşan ve olması gereken durumları içeren filmlerdir. Bu filmlerde genellikle devletin işleyişi, yanlışları; kültürel yanlışlar, savaşlar vatanseverlik gibi konulara yer verilir. Politik filmlerin genel amacı ülkenin ve kültürlerin değişimi üzerine yapılan çalışmalardır. Propaganda amacı ön plandadır.